کانون فرهنگی هنری علی بن ابیطالب(ع)روستای دستجه-شهرستان فسا

من سفارش میکنم که کانونهای فرهنگی - هنری مساجد را فراموش نکنید(مقام معظم رهبری)


با اتكا به‌ ذات‌ اقدس‌ باری‌ تعالی‌ و استعانت‌ از درگاه‌ كبریایی‌ و با الهام‌ از تعالیم‌ عالیه‌ اسلام، در جهت‌ اعتلای‌ اهداف‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، با توجه‌ به‌ رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای(مدظله‌ العالی)، به‌ منظور ادای‌ دین‌ و تكلیف‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و خون‌ شهدای‌ گرانقدر اسلام‌ و تحقق‌ اهداف‌ و انگیزه‌های‌ فرهنگی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ و سایر مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ كشوری‌ و بالاخص‌ تلاش‌ در راستای‌ ترویج‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی(ص) و بِالم‌آل، مقابله‌ اصولی‌ و منطقی‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ منحط‌ و مبتذل، با رعایت‌ ضوابط‌ قانونی، بر طبق‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ اساسنامه، كانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد... تشكیل‌ می‌گردد.

برای ادامه به ادامه مطلب بروید.

 

فصل‌ اول‌ ـ  كلیات‌

ماده‌ 1: نام‌ كانون، كانون‌ فرهنگی، هنری‌ ... می‌باشد كه‌ برای‌ اختصار در این‌ اساسنامه‌ كانون‌ نامیده‌ می‌شود.

ماده‌ 2: نوع‌ كانون، غیرتجاری‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ كه‌ با اهداف‌ فرهنگی‌ و هنری‌ تشكیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 3: تابعیت‌ كانون، تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است.

ماده‌ 4: مدت‌ فعالیت‌ كانون، از تاریخ‌ تشكیل‌ (تاریخ‌ صدور مجوز و رسمیت‌ یافتن‌ آن) نامحدود خواهد بود.

ماده‌ 5: مركز اصلی‌ و نشانی‌ فعلی‌ كانون، استان‌ ..........شهرستان.......... خیابان............. كوچة‌ ........پلاك......می‌باشد و تغییر محل‌ آن‌ در صورت‌ لزوم، فقط‌ با اطلاع‌ و موافقت‌ قبلی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد ممكن‌ خواهد بود.

ماده‌ 6: فعالیت‌ كانون‌ در خارج‌ از شبستان‌ مسجد انجام‌ خواهد شد، مگر در موارد استثنایی‌ كه‌ با تأیید هیأت‌ امنای‌ كانون‌ بلامانع‌ تشخیص‌ داده‌ شود.

فصل‌ دوم‌ ـ  اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌

ماده‌ 7: اهداف‌ كلی‌ كانون‌ در راستای‌ تحقق‌ ارزشها و اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ شرح‌ زیر است:

ـ  تبلیغ، گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ روح‌بخش‌ اسلام‌ و تأكید بر آرمانها و ارزشهای‌ معنوی‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌

ـ  گسترش‌ زمینه‌ مشاركت‌ و مباشرت‌ مردم‌ در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی‌ و غیره‌

ـ  همگانی‌ و عمومی‌ نمودن‌ تمامی‌ عرصه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و تحقق‌ آزادی‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ مردمی‌

ـ  زمینه‌سازی‌ برای‌ حضور فعال‌ جوانان‌ و نیروهای‌ متعهد در عرصه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و شناسایی‌ و تربیت‌ استعدادهای‌ درخشان‌ و استفاده‌ از اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ و حفظ‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ بسیجی‌

ـ  ارائه‌ و عرضه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی، هنری، بر اساس‌ موازین‌ و ضوابط‌ اسلامی‌ و ایجاد جاذبه‌های‌ فرهنگی‌ هنری‌ كانونهای‌ پرتحرك‌ و فعال‌ مذهبی، اجتماعی‌ و مردمی‌ در مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ مبتذل‌ استكبار و كفر جهانی‌

ماده‌ 8: موضوع‌ فعالیت‌ كانون‌ در جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ یاد شده‌ به‌ شرح‌ زیر است:

(اهداف‌ توسط‌ كانون‌ تنظیم‌ خواهد شد).

ماده‌ 9: كانون‌ می‌تواند در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و فعالیتهای‌ موضوع‌ اساسنامه، پس‌ از اخذ مجوز از سوی‌ دبیرخانه‌ ستاد عالی‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد، به‌ عملیات‌ زیر مبادرت‌ نماید:

1. همكاری‌ و اشتراك‌ مساعی‌ با سایر مراكز و مؤ‌سسات‌ مشابه‌ در ارتباط‌ با موضوع‌ فعالیت‌ كانون، تبادل‌ افكار و اندیشه‌ها و مبادله‌ آثار و تولیدات، تشكیل‌ و برگزاری‌ جلسات‌ سخنرانی‌ و سمینارها و نظایر آن‌

2. ارتباط‌ و مشاركت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در زمینه‌ امور فرهنگی‌ و هنری‌

3. تهیه‌ و تأمین‌ نیازهای‌ ضروری‌ و تدارك‌ وسایل‌ و ابزار كار وابسته‌ به‌ فعالیت‌ كانون‌ و ایجاد كارگاه‌ و سالنهای‌ نمایش‌

4. تحصیل‌ وام‌ یا اعتبار از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی، قبول‌ هدایا و مبادرت‌ به‌ هر گونه‌ فعالیت‌ شرعی‌ و قانونی‌ كه‌ در انجام‌ مقاصد و تسهیل‌ امور كانون‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شود.

5. برگزاری‌ مسابقات‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ فرهنگی‌ و هنری‌ موضوع‌ فعالیت‌ و اعطای‌ جوایز به‌ برندگان‌ آنها

ماده‌ 10: كلیه‌ فعالیتهای‌ كانون‌ در چهارچوب‌ ضوابط‌ فرهنگی‌ و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های‌ مصوب‌ ستاد عالی‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد خواهد بود.

فصل‌ سوم‌ ـ  اركان‌ اصلی‌

ماده‌ 11: اركان‌ اصلی‌ كانون‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف) هیأت‌ امنا

ب) مدیر مسئول‌

ماده‌ 12: كانون‌ در تاریخ‌ ........... با تصمیم‌ پنج‌ نفر كه‌ اولین‌ هیأت‌ امنای‌ كانون‌ را تشكیل‌ داده‌ و این‌ اساسنامه‌ را امضأ نموده‌اند به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ موجودیت‌ نموده‌ است:

1 ـ امام‌ جماعت‌ مسجد، یا نماینده‌ ایشان‌

2ـ یك‌ نفر از هیأت‌ امنای‌ مسجد به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ امام‌ جماعت‌

3 ـ مسئول‌ بسیج‌ و در صورت‌ فقدان‌ بسیج‌ یك‌ نفر بسیجی‌ با معرفی‌ پایگاه‌ مقاومت‌ بسیج‌ منطقه‌

4 و 5‌ ـ  دو نفر افراد ذیصلاح‌ در مسائل‌ فرهنگی‌ و هنری‌ به‌ انتخاب‌ امام‌  جماعت‌ مسجد

ماده‌ 13: هیأت‌ امنا كه‌ ركن‌ اصلی‌ و مسئول‌ خط‌ مشی‌ و تصمیم‌گیری‌ كانون‌ می‌باشد و بایستی‌ به‌ محض‌ انتخاب‌ به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ معرفی‌ شوند، دارای‌ وظایف‌ زیر است:

الف) تعیین‌ خط‌ مشی‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ برنامه‌ها و انتخاب‌ مدیر مسئول‌ و بازرس‌

ب) بررسی‌ و تصویب‌ بودجه‌ و عملكرد و تراز مالی‌

ج) تصویب‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ متناسب‌ با شرایط‌ محلی‌

د) تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ و دستورالعمل‌ها و روش‌های‌ اجرایی‌ بر اساس‌ ضوابط‌ حاكم‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌  مساجد

هـ ) تصویب‌ و موافقت‌ با پذیرش‌ افراد جهت‌ همكاری‌ و مشاركت‌

و) تعیین‌ روزنامه‌ كثیرالانتشار برای‌ درج‌ آگهی‌های‌ كانون‌

ز) موافقت‌ با جایگزینی‌ اعضاءی‌ هیأت‌ امنا در صورت‌ استعفأ یا فوت‌ و سایر معاذیر قانونی‌ و پیشنهاد تغییر اعضاء با اطلاع‌ و موافقت‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد

ح) بررسی‌ و تصویب‌ كلیه‌ مواردی‌ كه‌ به‌ موجب‌ اساسنامه‌ در صلاحیت‌ هیأت‌ امنا است.

تبصره‌ ـ  رونوشت‌ كلیه‌ مصوبات‌ و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ و روشهای‌ اجرایی‌ و همچنین‌ گزارش‌ سالانه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ كانون، به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد فرستاده‌  خواهد شد.

ماده‌ 14: جلسات‌ هیأت‌ امنا حداقل‌ هر ماه‌ یك‌ بار تشكیل‌ و با حضور اكثریت‌ اعضاء رسمیت‌ خواهد یافت‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ با اكثریت‌ آرای‌ اعضاء معتبر خواهد بود و كلیه‌ تصمیمات‌ و مذاكرات‌ در دفتری‌ ثبت‌ و به‌ امضای‌ حاضرین‌ خواهد رسید.

ماده‌ 15: هیأت‌ امنا در اولین‌ جلسه‌ از بین‌ خود یك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌ و یك‌ نفر را به‌ عنوان‌ نایب‌ رئیس‌ و یك‌ نفر را به‌ عنوان‌ منشی‌ انتخاب‌ خواهد كرد و جلسات‌ متشكله‌ توسط‌ رئیس‌ و در غیاب‌ او توسط‌ نایب‌ رئیس‌ اداره‌ و صورتجلسات‌ توسط‌ منشی‌ ثبت‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ  در صورت‌ عضویت‌ امام‌ جماعت‌ در هیأت‌ امنا، ایشان‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا خواهد بود.

ماده‌ 16: مسئول‌ امور اجرایی‌ كانون، مدیر مسئول‌ كانون‌ است‌ كه‌ به‌ وسیله‌ هیأت‌ امنا از بین‌ خود یا یكی‌ از افراد واجد شرایط‌ به‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌شود و پس‌ از معرفی‌ به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد اشتغال‌ به‌ كار خواهد كرد. انتخاب‌ مجدد او برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلامانع‌ است.

ماده‌ 17: هر گونه‌ عزل‌ و تغییر مدیر مسئول‌ و جایگزینی‌ فرد دیگر به‌ جای‌ او، با ذكر ادله‌ به‌ هیأت‌ یادشده‌ و تأیید آن، امكان‌پذیر است.

ماده‌ 18: مدیر مسئول، مسئول‌ اجرایی‌ كانون‌ بوده‌ و در قبال‌ فعالیتهای‌ آن‌ در برابر هیأت‌ امنا و هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ مسئول‌ است‌ و اهم‌ وظایف‌ او به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف) اجرای‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا در ارتباط‌ با امور كانون‌

ب) تهیه‌ و تنظیم‌ بودجه، آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و روشهای‌ اجرایی، تهیه‌ و تنظیم‌ صورت‌ دارایی‌ و دیون‌ و تراز مالی‌ و حسابهای‌ كانون‌ و تهیه‌ گزارش‌ فعالیت‌ سالانه‌

ج) دعوت‌ هیأت‌ امنا و تنظیم‌ دستور جلسات‌ و شركت‌ در جلسات‌ هیأت‌ امنا با حق‌ رأی‌

د) تحصیل‌ وام‌ یا اعتبار از بانكها و مؤ‌سسات‌ و افتتاح‌ حساب‌ به‌ نام‌ كانون‌ در بانكها و مؤ‌سسات‌ اعتباری‌

هـ ) ارتباط‌ و مشاركت‌ با سایر مؤ‌سسات‌ مشابه‌ در زمینة‌ امور فرهنگی‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ هیأت‌ امنا

ز) استخدام‌ كاركنان‌ و متخصصین‌ و كارشناسان‌ و عوامل‌ اجرایی‌ بر اساس‌ آیین‌نامه‌ها و ضوابط‌ اجرایی‌ مصوب‌ هیأت‌ امنا

ح) مراجعه‌ به‌ ادارات‌ دولتی‌ و مؤ‌سسات‌ و شخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ جهت‌ انجام‌ امور كانون‌

ط) تهیه‌ و تدارك‌ ابزار و وسایل‌ مورد نیاز، خرید و فروش‌ و اجاره‌ و عقد قراردادهای‌ لازم، طرح‌ هر گونه‌ دعوای‌ حقوقی‌ و جزایی‌ در مراحل‌ مختلف‌ دادرسی‌ و ارجاع‌ دعوی‌ به‌ داوری‌ و تعیین‌ و انتخاب‌ وكیل‌ با تفویض‌ حق‌ توكیل‌ به‌ غیر و اعطای‌ اختیارات‌ لازمه‌ به‌ وكلا و عزل‌ آنان، حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ به‌ صلح‌ و سازش‌

ی) تهیه‌ و تنظیم‌ دفاتر محاسباتی‌ و ثبت‌ درآمدها و هزینه‌ها با استفاده‌ از خدمات‌ حسابداری‌ خبره‌ و مطلع‌

ك) انجام‌ اقدامات‌ و تشریفات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و صدور مجوز و هر اقدام‌ قانونی‌ دیگر كه‌ در جهت‌ تسهیل‌ و تسریع‌ امور كانون‌ لازم‌ باشد و در صلاحیت‌ هیأت‌ امنا نباشد، در حدود ضوابط‌ اساسنامه‌ و اقدامات‌ اجرایی‌

ماده‌ 19: هیأت‌ امنا می‌تواند قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ مدیر مسئول‌ تفویض‌ نماید كه‌ در این‌ صورت‌ علاوه‌ بر این‌ كه‌ مدیر مسئول‌ مجری‌ تصمیمات‌ هیأت‌ امنا خواهد بود در حدود اختیارات‌ تفویضی‌ به‌ جانشینی‌ هیأت‌ امنا اقدامات‌ لازمه‌ را انجام‌ خواهد داد.

ماده‌ 20: مدیر مسئول‌ می‌تواند فردی‌ را به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ یا معاون‌ خود انتخاب‌ و قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ وی‌ تفویض‌ نماید. لیكن‌ به‌ هر حال‌ شخصاً‌ در قبال‌ فعالیتهای‌ اجرایی‌ مسئول‌ خواهد بود.

تبصره‌ ـ  انتخاب‌ قائم‌ مقام‌ یا معاون‌ مدیر مسئول‌ بایستی‌ به‌ تأیید هیأت‌ امنا برسد.

 

فصل‌ چهارم‌ ـ  امور مالی‌ و محاسباتی‌ و بازرسی‌

ماده‌ 21: سرمایه‌ و دارایی‌ و منابع‌ درآمد كانون‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف) مبلغ‌ ........... ریال‌ كه‌ در بدو تأسیس‌ از طرف‌ هیأت‌ امنا تأمین‌ و پرداخت‌ شده‌ است؛

ب) كلیه‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و وجوه‌ نقدی‌ كه‌ از سوی‌ مؤ‌سسین‌ و سایر اشخاص‌ حقیقی‌ به‌ كانون‌ واگذار شده‌ یا بشود.

ج) وجوه‌ حاصله‌ از دریافت‌ حق‌ عضویت‌ و مشاركت‌ در فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ در صورتی‌ كه‌ هیأت‌ امنا آن‌ را تصویب‌ نماید.

د) كلیه‌ وجوه‌ نقدی‌ و كمكهای‌ غیرنقدی‌ و ابزار و وسایل‌ كه‌ از طرف‌ سازمانها و مؤ‌سسات‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ به‌ كانون‌ واگذار شود.

ماده‌ 22: كلیه‌ اموالی‌ كه‌ به‌ كانون‌ واگذار شده‌ و یا بعداً‌ به‌ دارایی‌ آن‌ افزوده‌ شود غیرقابل‌ انتقال‌ است‌ و فقط‌ می‌توان‌ از منافع‌ آن‌ در اجرای‌ اهداف‌ كانون‌ استفاده‌ نمود، مگر در مواردی‌ كه‌ با تصمیم‌  و تصویب‌ هیأت‌ امنا و تبدیل‌ به‌ احسن‌ و یا نقل‌ و انتقال‌ و فروش‌ آن‌ با نظر هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد به‌ مصلحت‌ تشخیص‌ داده‌ شود و یا در صورت‌ انحلال‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 31 رفتار خواهد شد.

ماده‌ 23: سال‌ مالی‌ كانون‌ از اول‌ فروردین‌ ماه‌ هر سال‌ شروع‌ و به‌ آخر اسفندماه‌ همان‌ سال‌ خاتمه‌ می‌یابد، مگر سال‌ اول‌ كه‌ از تاریخ‌ تأسیس‌ آغاز می‌شود. هیأت‌ امنا در پایان‌ هر سال‌ و حداكثر 2 ماه‌ پس‌ از انقضای‌ سال‌ مالی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ عملكرد كانون‌ و تصویب‌ آن‌ و نیز تعیین‌ خط‌ مشی‌ و برنامه‌ سال‌ آتی‌ و تهیه‌ گزارش‌ عملكرد فرهنگی‌ و هنری‌ تشكیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده‌ 24: كلیه‌ چكها، اوراق‌ و اسناد بهادار و قراردادها با امضای‌ مدیرمسئول‌ و یكی‌ از اعضاءی‌ هیأت‌ امنا(به‌ انتخاب‌ هیأت) متفقاً‌ و با مهر كانون‌ معتبر خواهد بود و سایر مكاتبات‌ فقط‌ با امضای‌ مدیر مسئول‌ و مهر كانون‌ انجام‌ خواهد یافت. در غیاب‌ هر یك‌ از این‌ دو، صاحب‌ امضای‌ مجاز دیگر، از سوی‌ هیأت‌ امنا تعیین‌ و معرفی‌ خواهد گردید.

ماده‌ 25: به‌ منظور بازرسی‌ و نظارت‌ بر امور مالی‌ و رسیدگی‌ به‌ دفاتر و اسناد و حسابها و اعلام‌ نظر دربارة‌ ترازنامه‌ و صورت‌ دارایی‌ و بدهی‌ و نظارت‌ بر فعالیتها و عملكرد كانون، هیأت‌ امنا از بین‌ خود یا خارج‌ یك‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ اصلی‌ و یك‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ علی‌البدل‌ در اولین‌ جلسه‌ خود به‌ مدت‌ یك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد كرد. انتخاب‌ بازرس‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌ بایستی‌ به‌ اطلاع‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد برسد.

ماده‌ 26: بازرس‌ بدون‌ این‌ كه‌ بتواند به‌ طور مستقیم‌ در امور اجرایی‌ دخالت‌ نماید موظف‌ است‌ در صورت‌ مشاهدة‌ قصور یا تخلف‌ و یا تقصیر در كانون‌ فوراً‌ و بدون‌ فوت‌ وقت‌ مراتب‌ را به‌ هیأت‌ امنا اعلام‌ نماید و عنداللزوم‌ موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد برساند. در غیر این‌ صورت‌ مسئول‌ سوء جریانات‌ و تخلفاتی‌ خواهد بود كه‌ از عدم‌ اعلام‌ به‌ موقع‌ آن‌ در كانون‌ به‌ وقوع‌ پیوسته‌ و با مدیرمسئول‌ و سایر كسانی‌ كه‌ مستقیماً‌ در این‌ امور مباشرت‌ داشته‌اند، مسئولیت‌ مشترك‌ خواهد داشت.

فصل‌ پنجم‌ ـ  مقررات‌ عمومی، انحلال‌ و تسویه‌

ماده‌ 27: هرگاه‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ كانون‌ با وظایف‌ و اختیارات‌ برخی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلابی‌ و وزارتخانه‌ها ارتباط‌ داشته‌ باشد، انجام‌ آن‌ موكول‌ به‌ كسب‌ موافقت‌ قبلی‌ از مؤ‌سسه‌ دولتی‌ و یا نهاد و وزارتخانه‌ مربوط‌ خواهد بود.

ماده‌ 28: اعضاءی‌ هیأت‌ امنا و مدیر مسئول‌ معتقد به‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ و ولایت‌ فقیه‌ بوده‌ و كانون‌ به‌ احزاب‌ و گروههای‌ سیاسی‌ وابستگی‌ نداشته‌ و اعضاءی‌ آن‌ به‌ نام‌ كانون‌ حق‌ فعالیت‌ حزبی‌ و گروهی‌ نخواهند داشت.

ماده‌ 29: فعالیت‌ كانون‌ نبایستی‌ با ارتقای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌ منافات‌ داشته‌ باشد و در كلیه‌ انتشارات‌ و تولیدات‌ خود بایستی‌ نام‌ كانون، شماره‌ مجوز و نشانی‌ آن‌ را در محل‌ مناسبی‌ درج‌ نماید.

ماده‌ 30: كانون‌ با اهداف‌ و مقاصد غیرتجاری‌ تشكیل‌ گردیده‌ و مؤ‌سسین‌ و مدیرمسئول‌ انگیزه‌ انتفاعی‌ ندارند و در صورتی‌ كه‌ در اجرای‌ موضوع‌ و عملیات‌  جاری‌ منافعی‌ تحصیل‌ شود، سود حاصله‌ بر طبق‌ برنامه‌ و ضابطه‌ای‌ كه‌ همه‌ ساله‌ در پایان‌ سال‌ مالی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ امنا خواهد رسید، در راه‌ توسعه‌ و پیشبرد امور كانون‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید و عنداللزوم‌ قسمتی‌ از آن‌ به‌ ذخیره‌ احتیاطی‌ منظور خواهد شد. به‌ هر حال‌ عواید حاصله‌ بین‌ آنان‌ قابل‌ تقسیم‌ نبوده‌ و انجام‌ وظیفه‌ هیأت‌ امنا رایگان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ وجهی‌ تحت‌ عنوان‌ حقوق‌ و نظایر آن‌ دریافت‌ نخواهند كرد.

ماده‌ 31: با توجه‌ به‌ اهداف‌ فرهنگی‌ و مقاصد غیرتجاری‌ و انتفاعی، هیأت‌ امنا و مدیر مسئول‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود را در جهت‌ بقأ و استمرار فعالیت‌ كانون‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و ضمن‌ پرهیز و احتراز از اجرای‌ برنامه‌های‌ غیرمفید، سعی‌ خود را در جهت‌ تعمیم‌ و گسترش‌ فضای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ سالم‌ و اسلامی‌ و اعتلای‌ فرهنگ‌ عامه‌ معطوف‌ خواهند داشت‌ و این‌ اصل‌ را همواره‌ در صدر برنامه‌های‌ خود مورد نظر خواهند داشت. با وجود این‌ در صورتی‌ كه‌ به‌ علت‌ حوادث‌ غیرمترقبه‌ وضعیتی‌ پیش‌ آید كه‌ ادامه‌ فعالیت‌ كانون‌ به‌ مصلحت‌ نبوده‌ و میسر نباشد، انحلال‌ آن‌ با تصویب‌ اكثریت‌ سه‌ چهارم‌ هیأت‌ امنا اعلام‌ و در همان‌ جلسه، مدیر تسویه‌ای‌ به‌ انتخاب‌ هیأت‌ امنا از بین‌ اعضاء یا خارج‌ از هیأت‌ تعیین‌ خواهد شد. مدیر تسویه‌ پس‌ از پرداخت‌ دیون‌ و وصول‌ مطالبات‌ و تسویه‌ كامل، گزارش‌ تسویه‌ كانون‌ را تنظیم‌ و به‌ ضمیمه‌ گزارش‌ نهایی‌ به‌ هیأت‌ امنا تسلیم‌ خواهد نمود. مدت‌ تسویه‌ یك‌ سال‌ خواهد بود و در صورتی‌ كه‌ بنا به‌ دلایل‌ توجیهی، برای‌ اعلام‌ خاتمه‌ تسویه، به‌ زمان‌ دیگری‌ نیاز باشد، این‌ مدت، با نظر هیأت‌ امنا قابل‌ تمدید خواهد بود و كلیه‌ اموال‌ و داراییهای‌ باقیمانده‌ كانون‌ پس‌ از تسویه‌ با نظر امام‌ جماعت‌ مسجد و هماهنگی‌ قبلی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد، در اختیار مراكز مشابه‌ قرار خواهد گرفت.

تبصره‌ ـ  هرگاه‌ به‌ علت‌ عدول‌ از اهداف‌ ترسیم‌ شده‌ و عدم‌ رعایت‌ ضوابط‌ قانونی‌ انحلال‌ كانون‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ مذكور اعلام‌ گردد، تسویه‌ طبق‌ مفاد ماده‌ مذكور انجام، و با نظر هیأت‌ اموال‌ و دارایی‌های‌ باقیمانده‌ در اختیار مراكز مشابه‌ قرار خواهد گرفت.

ماده‌ 32: فوت‌ یا محجوریت‌ یكی‌ از اعضاءی‌ هیأت‌ امنا و مدیرمسئول‌ موجبی‌ برای‌ انحلال‌ كانون‌ نبوده‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ مندرج‌ در این‌ اساسنامه‌ عضو جانشین‌ برگزیده‌ خواهد شد.

ماده‌ 33: اقدامات‌ كانونها در چهارچوب‌ فعالیتهای‌ مصوب‌ در ماده‌ 8 خواهد بود و دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد مجاز است‌ در صورت‌ تخلفات‌ احتمالی‌ اقدامات‌ لازمه‌ قانونی‌ را معمول‌ و رأساً‌ اخذ تصمیم‌ نماید.

ماده‌ 34: این‌ اساسنامه‌ در ..... فصل‌ مشتمل‌ بر ..... ماده‌ و ....... تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ...... به‌ تصویب‌ هیأت‌ امنا رسید و دربارة‌ مسائلی‌ كه‌ در آن‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ طبق‌ موازین‌ قانونی‌ حاكم‌ بر تشكیل‌ مراكز و مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ و دستورالعمل‌های‌ صادره‌ كه‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ ستاد عالی‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر كانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد ابلاغ‌ خواهد شد رفتار خواهد گردید.


این اساسنامه  با یک مقدمه در پنج فصل مشتمل بر 34 ماده و سه تبصره در  جلسة مورخ 10 مهر 1372 شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.
[ شنبه 3 بهمن 1394 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ admin admin ] نظرات      قالب ساز آنلاین